הפקת פרסומת – יעקובי – אסטוניש

✓ מאפיינים

יעקובי – כל מוצר בול
הפקת חסויות ליעקובי – אסטוניש
משרד פרסום : בריקמן

קטעים נבחרים וידאו