שיר הדס מאיר

✓ מאפיינים

תכנית יומית בגלי צה"ל, שבועית בגלגלצ, קריינית חדשות

 

קטעים נבחרים וידאו

עברית

מעדנות

סנפרוסט

סנפרוסט

סנפרוסט

סנפרוסט

תיקון עולם-סרט תדמית

viv